PP-Expert

Rakennuspuolen konsultointi

PALVELUTOTA YHTEYTTÄ

PP-Expert taus­tal­la on kym­me­nien vuo­sien koke­mus eri­lai­sis­ta raken­nus­pro­jek­teis­ta ja moni­puo­li­nen pit­kä työ­his­to­ria mones­ta maas­ta osaa­mi­nen raken­ta­mi­ses­ta, raken­nut­ta­mi­ses­ta, raken­ta­nut, vetä­nyt hank­kei­ta asuin­ra­ken­nus-, sai­raa­la­ra­ken­nus-, toi­mi­ti­la­ra­ken­nus-, voi­ma­lai­tos-, teollisuusrakennushankkeita.